B.O.B.A.S

Banda Orquestal Benéfica de Actos Sepulcrales

Una humilde banda musical da paso a la ceremonia de entierro y el séquito fúnebre, el cura y el muerto, no llegan. Estas tres músicas, durante el retraso del difunto, comparten junto a la familia y amistades una espera sumamente incómoda y desastrosa.

Con trompeta, caja, bombo y platillo, este trio de B.O.B.A.S. transforma una situación dramática en una comedia de accidentes.
En tierra, al aire libre, sin necesidad de electricidad y hasta con la posibilidad de hacerlo bajo la lluvia, este trio de clown clásico aprovechará la ocasión para hacernos reír de cosas básicas.

Info básica

Clown – Música – Accidentes
Espectáculo de calle
Todos públicos
Sin palabras
Acústico
45min

Una humil banda musical dóna pas a la cerimònia d’enterrament i el seguici fúnebre, el capellà i el mort no arriben. Aquestes tres músiques, durant el retard del difunt, comparteixen juntament amb la família i amistats una espera summament incòmoda i desastrosa.
Amb trompeta, caixa, bombo i platerets, aquest trio de B.O.B.A.S. transforma una situació dramàtica en una comèdia daccidents.
A terra, a l’aire lliure, sense necessitat d’electricitat i fins i tot amb la possibilitat de fer-ho sota la pluja, aquest trio de clown clàssic aprofitarà l’ocasió per fer-nos riure de coses bàsiques.

Info bàsica

Clown – Música – Accidents
Espectacle de carrer
Tots públics
Sense paraules
Acústic
45min

 

Bobas: Lisa Madsen, Laia Sales, Jimena Cavalletti
Dirección de personajes: Caroline Obin
Mirada exterior: Elise Ouvrier Buffet
Vestuario: Lluna Albert
Producción e imagen gráfica: Iván Lionel
Idea Original: BOBAS
Producción ejecutiva: Cía Jimena Cavalletti

Ficha técnica

Fitxa tècnica

Fotos HD